Câu chuyện kinh doanh

Xây dựng số 5 “thay máu” lãnh đạo chủ chốt

CTCP Xây dựng số 5 (mã SC5) vừa thông báo trên HoSE về việc thông qua từ nhiệm và bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Cụ thể, Hội đồng quản trị SC5 đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Quang Mỹ, Chủ tịch HĐQT và ông Đoàn Quang Đình, thành viên HĐQT. Hai vị này chính thức thôi chức danh thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 11/4/2018.

Công ty cũng thống nhất bầu ông Phạm Văn Từ, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SC5 giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty kể từ 11/4/2018.

Ông Phạm Văn Từ, sinh năm 1968, đầu quân về SC5 từ năm 1994. Ông đảm nhiệm vị trí CEO công ty kể từ tháng 7/2013 đến nay. Hiện ông Từ nắm giữ gần 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,54% vốn tại SC5.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu