Câu chuyện kinh doanh

“Vua tôm” Minh Phú: Thu nhập cổ tức và xuất khẩu tăng giúp lợi nhuận quý I tăng 1,4 lần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015

Thời gian thực hiện: sẽ thông báo sau (dự kiến cuối tháng 04/2015

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, Số 21 đường Lê Quý Đôn, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.Nội dung họp:

– Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo tài chính năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

– Thù lao cho HĐQT, BKS; – Chọn Công ty kiểm toán;

– Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015;

– Và một số nội dung khác.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu