Câu chuyện kinh doanh

Văn hóa Phương Nam bán khẩn cấp vốn góp tại CGV VN để cứu nợ

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 26/10/2017:

– Bổ nhiệm ông Đặng Bá Tùng, ông Đỗ Hoàng Trang, ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Nguyễn Đức Long và ông Huỳnh Đăng Khoa chức vụ Thành viên HĐQT

– Bổ nhiệm bà Huỳnh Kim Đảnh, bà Dương Thị Kim Đính và bà Huỳnh Thị Thanh Trúc chức vụ Thành viên BKS

– Miễn nhiệm bà Phan Thị Lệ, ông Nguyễn Hữu Hoạt, ông Võ Ngọc Thành, ông Lê Lam Viên và ông Nguyễn Hải Sản chức vụ Thành viên HĐQT

– Miễn nhiệm bà Huỳnh Kinh Đảnh, ông Cao Danh Hà và bà Dương Thị Kim Đính chức vụ Thành viên BKS.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu