Câu chuyện kinh doanh

Số phận trái ngược của hai nhà sách lớn nhất Việt Nam

Đây cũng là 2 đơn vị có doanh thu bán sách lớn nhất cả nước. Năm vừa qua, Fahasa đã thu về tổng cộng 2.737 tỷ đồng doanh thu, tăng 337 tỷ, tương đương 14% so với năm 2016 và vượt 7% kế hoạch cả năm. Đây cũng là con số tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây của doanh nghiệp này.

Doanh thu hàng năm của Phương Nam cũng đạt trên dưới 500 tỷ đồng, con số rất ít nhà sách có thể đạt được hàng năm. Đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong đó là doanh thu từ sách và văn hóa phẩm tổng hợp.

Hai số phận trái ngược

Doanh thu cùng tăng trưởng mạnh hàng năm, nhưng lợi nhuận của Fahasa và Phương Nam lại trái ngược với nhau.

Cụ thể, năm 2017, với doanh thu mỗi ngày đạt gần 7,5 tỷ đồng, Nhà sách Fahasa ghi nhận 603 tỷ lợi nhuận gộp, tương đương biên lợi nhuận trên 22%. Nhưng việc duy trì hệ thống 102 cửa hàng đã khiến chi phí bán hàng của nhà sách này tăng cao, lên tới 529 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng là 62 tỷ… Kết quả, Fahasa chỉ ghi nhận 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 13% so với năm trước.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu