Câu chuyện kinh doanh

Savico điều chỉnh tăng 43% kế hoạch lợi nhuận

– Ngày đăng ký cuối cùng: 16/3/2009

– Ngày giao dịch không hưởng quyền :

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/3/2009

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2:13/3/2009

(Lưu ý : Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 12,13/3/2009)

Lý do và mục đích: 1. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2008

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

1. Thông tin trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2008

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)

– Thời gian thực hiện: 31/03/2009

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn từ ngày 31/3/2009 trong các ngày làm việc. Khi đến nhận cổ tức cần mang thêo CMND và sổ cổ đông (trường hợp đến nhận thay phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp).

2. Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: 15/4/2009

– Lầu 5 khách sạn Majestic Sài Gòn – Số 01 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SVC: ngày13/3, 16/3 và 17/3/2009.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu