Câu chuyện kinh doanh

PTB: Chuẩn bị chi hơn 32 tỷ và phát hành 16,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2017

PTB: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đằng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng 1:0,2455 của CTCP Phú Tài (PTB).

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/12/2011 và 21/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2011

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Cổ phiếu thưởng Nội dung cụ thể:

a) Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 859.976 cổ phiếu. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phần PTB, sẽ được hưởng 115*10%=11.5 cổ phần, được làm tròn xuống 11 cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 115 cổ phần sẽ được nhận 11 cổ phần.

b) Cổ phiếu thưởng: Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2455 (Người sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền thì được hưởng 0,2455 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.111.241 cổ phiếu. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Tải file dữ liệu gốc

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu