Câu chuyện kinh doanh

Petroland (PTL) bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Theo đó, Hội đồng quản trị PTL chấp thuận và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Bình, Chánh văn phòng giữ chức danh Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 1/8/2018.

Việc bổ nhiệm này được thực hiện trên cơ sở đơn đề nghị ngày 26/7 của nhóm cổ đông lớn của Petroland về đề xuất giới thiệu nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc phụ trách pháp chế và nội chính.

Ông Bình sinh năm 1961, có trình độ cử nhân luật. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, ông Bình được giao phụ trách công bố thông tin của doanh nghiệp.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu