Câu chuyện kinh doanh

PAC: Chuẩn bị rót gần 140 tỷ đồng chi cổ tức đợt 3/2017, tỷ lệ 30%

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/09/2017

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 17/10/2017

Địa điểm thực hiện:Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung họp lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam về việc lựa chọn Công ty TNHH Fukurawa Battery là đối tác chiến lược, ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu