Câu chuyện kinh doanh

Ông Hồ Hùng Anh xin từ nhiệm Phó Chủ tịch Tập đoàn Masan

Cụ thể, công ty nhận được đơn của ông Hồ Hùng Anh xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT cũng như thành viên HĐQT của MSN và có hiệu lực từ ngày 13/4/2018.

Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định mới của pháp luật áp dụng đối với các tổ chức tín dụng. Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970, trình độ kỹ sư điện tử. Từ tháng 12/2008, ông là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (tên cũ CTCP Đầu tư Masan). Từ năm 2005 đến tháng 8/2006, ông là Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank và giữ vị trí Chủ tịch ngân hàng từ tháng 5/2008.

Ông Hồ Hùng Anh đang nắm giữ hơn 13 triệu cổ phiếu MSN, tương đương tỷ lệ 1,37% vốn.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu