Công nghệ

Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân

Báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công chiều 11/10, Vụ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Năm 2018, Bộ này được giao kế hoạch giải ngân với tổng số 26.332 tỷ đồng, bao gồm: 14.147 tỷ đồng vốn nước ngoài; 5.858 tỷ đồng vốn trong nước; 2.695 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ; 2.718 tỷ đồng kế hoạch năm 2017 kéo dài sang năm 2018; 914 tỷ đồng kế hoạch 2016 vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài sang năm 2018.

</p> <p>Kết quả giải ngân đến nay đạt 13.739 tỷ đồng, bằng 52,2% tổng kế hoạch giải ngân. Số vốn chưa giải ngân tập trung tại hai nhóm ODA và trái phiếu Chính phủ, chủ yếu là các dự án sử dụng vốn dư.</p> <p>Nguyên nhân chủ yếu do giải phóng mặt bằng chậm; điều kiện thời tiết mưa rất nhiều và liên tục tại các khu vực triển khai dự án; điều chỉnh thiết kế quá nhiều như tại dự án ODA do nước ngoài thực hiện dẫn đến chậm thi công; thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị… dẫn tới nhiều dự án đang bị chậm tiến độ giải ngân.</p> <p>Đánh giá tình hình giải ngân chậm so với các năm trước trong khi vốn bố trí cho ngành giao thông vận tải không nhiều, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, do sự chỉ đạo vẫn kém hiệu quả, thiếu chủ động, không quyết liệt, không làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý dự án cũng như cá nhân có liên quan.</p> <p>“Tình hình này không thể kéo dài, đặc biệt đối với năm 2019 bắt đầu thực hiện những công trình trọng điểm quốc gia. Giám đốc Ban Quản lý dự án, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm chính nếu không hoàn thành việc giải ngân”, Bộ trưởng chỉ đạo.</p> <p>Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải có trách nhiệm, đặc biệt quan tâm đến chất lượng các dự án xây dựng hạ tầng giao thông.</p> <p>Với kế hoạch năm 2019, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát, đánh giá lại khả năng phù hợp, có giải pháp tích cực để khi được bố trí vốn, đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được giao.</p> <p>Trước đó, vào tháng 5, tại buổi làm việc với 3 Bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ ra Bộ Giao thông Vận tải còn 43 dự án sử dụng vốn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (trong đó có 22 dự án triển khai thuộc giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 99 của Quốc hội ban hành từ tháng 11/2015) tới nay mới giao được 55% tổng số vốn kế hoạch. 3 năm qua các dự án này chưa nhúc nhích được gì.</p> <p>Phó thủ tướng cho rằng Bộ Giao thông Vận tải phải có trách nhiệm, kiểm điểm từng lãnh đạo Bộ, Ban quản lý dự án, trách nhiệm của các vụ, địa phương khi để gần 1 năm Quốc hội phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn dư mà mới giao được vốn cho 22 dự án.</p> <div>Hoá ra trong mắt bạn bè quốc tế, giao thông Việt Nam lại thú vị và hài hước đến vậy</div> <div /> <p><strong> Theo Kiều Linh</strong></p> <p> Vneconomy </p> </div> <div class="posts-nav-link"> </div><!--posts-nav-link--> <div class="post-tags"> <span class="post-tags-header">Bài viết liên quan:</span><span itemprop="keywords"></span> </div><!--post-tags--> <div class="social-sharing-bot"> <a href="#" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cafedoanhnhan.com/nhieu-du-an-nganh-giao-thong-bi-cham-tien-do-giai-ngan.html&t=Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân', 'facebookShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Chia sẻ Facebook"><div class="facebook-share"><span class="fb-but1"><i class="fa fa-facebook fa-2"></i></span><span class="social-text">Chia sẻ</span></div></a> <a href="#" onclick="window.open('http://twitter.com/share?text=Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân -&url=http://cafedoanhnhan.com/nhieu-du-an-nganh-giao-thong-bi-cham-tien-do-giai-ngan.html', 'twitterShare', 'width=626,height=436'); return false;" title="Tweet This Post"><div class="twitter-share"><span class="twitter-but1"><i class="fa fa-twitter fa-2"></i></span><span class="social-text">Tweet</span></div></a> <a href="whatsapp://send?text=Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân http://cafedoanhnhan.com/nhieu-du-an-nganh-giao-thong-bi-cham-tien-do-giai-ngan.html"><div class="whatsapp-share"><span class="whatsapp-but1"><i class="fa fa-whatsapp fa-2"></i></span><span class="social-text">Chia sẻ</span></div></a> <a href="#" onclick="window.open('http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://cafedoanhnhan.com/nhieu-du-an-nganh-giao-thong-bi-cham-tien-do-giai-ngan.html&media=&description=Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post"><div class="pinterest-share"><span class="pinterest-but1"><i class="fa fa-pinterest-p fa-2"></i></span><span class="social-text">Chia sẻ</span></div></a> <a href="mailto:?subject=Nhiều dự án ngành giao thông bị chậm tiến độ giải ngân&BODY=I found this article interesting and thought of sharing it with you. Check it out: http://cafedoanhnhan.com/nhieu-du-an-nganh-giao-thong-bi-cham-tien-do-giai-ngan.html"><div class="email-share"><span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span></div></a> </div><!--social-sharing-bot--> </div><!--content-main--> </div><!--post-cont-in--> </div><!--post-cont-out--> </div><!--content-area--> </article> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation"> <h2 class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="http://cafedoanhnhan.com/cach-chac-chan-khien-chung-ta-dien-loan-la-nhung-tay-vao-viec-cua-nguoi-khac-muon-song-hanh-phuc-hay-chi-tap-trung-vao-chuyen-cua-minh.html" rel="prev">Cách chắc chắn khiến chúng ta điên loạn là nhúng tay vào việc của người khác, muốn sống hạnh phúc hãy chỉ tập trung vào chuyện của mình</a></div><div class="nav-next"><a href="http://cafedoanhnhan.com/lua-boc-chay-du-doi-trong-can-ho-chung-cu-hh-linh-dam-ha-noi.html" rel="next">Lửa bốc cháy dữ dội trong căn hộ chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội</a></div></div> </nav> </div><!--post-left-col--> </div><!--post-wrap-in1--> <div id="post-right-col" class="relative"> <div class="side-title-wrap left relative"> <h3 class="side-list-title">Nóng nhất trong tuần</h3> </div><!--side-title-wrap--> <div class="side-pop-wrap left relative"> <div class="feat-widget-cont left relative"> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/gop-1-ty-vao-getfly-co-dong-to-bi-da-khoi-ban-dieu-hanh-nhom-loi-ich-lap-cong-ty-moi-voi-ten-na-na-de-hot-khach-hang.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/15ff9aceb3-300x180.png" class="reg-img wp-post-image" alt="" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/15ff9aceb3-80x80.png" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/15ff9aceb3-80x80.png 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/15ff9aceb3-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">31</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Câu chuyện kinh doanh</span> <h2>Góp 1 tỷ vào GetFly, cổ đông tố bị “đá” khỏi Ban điều hành, “nhóm lợi ích” lập công ty mới với tên na ná để hốt khách hàng</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="widget-ad left relative pop-ad"> <a href="https://www.lazio.vn/" target="_blank"><img src="http://blog.mypage.vn/wp-content/uploads/2018/03/promo-banner_lazio.jpg" style="width:300px; margin-top:20px;"/></a> </div><!--widget-ad--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/ceo-du-lich-viet-toi-hay-hoi-nhan-vien-lau-roi-co-goi-dien-cho-bo-me-nganh-dich-vu-ma-khong-tro-chuyen-duoc-voi-nguoi-trong-gia-dinh-thi-lam-sao-quan-tam-toi-nguoi-ngoai.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-300x180.png" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-300x180.png 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-450x270.png 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-80x80.png" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-80x80.png 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6c81d3307a-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">28</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Doanh nhân</span> <h2>CEO Du lịch Việt: “Tôi hay hỏi nhân viên lâu rồi có gọi điện cho bố mẹ? Ngành dịch vụ mà không trò chuyện được với người trong gia đình thì làm sao quan tâm tới người ngoài?”</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/phillip-nguyen-viet-nam-la-dat-nuoc-toi-yeu-va-muon-song-not-quang-doi-con-lai-o-day.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/36ca6880fd-300x180.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/36ca6880fd-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/36ca6880fd-80x80.jpeg 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/36ca6880fd-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">27</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Câu chuyện kinh doanh</span> <h2>Phillip Nguyễn: “Việt Nam là đất nước tôi yêu và muốn sống nốt quãng đời còn lại ở đây!”</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/thieu-2-pham-chat-nay-ban-se-vinh-vien-khong-duoc-sep-trong-dung.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-300x180.png" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-300x180.png 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-450x270.png 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-80x80.png" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-80x80.png 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/59e73f204d-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">27</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>Thiếu 2 phẩm chất này, bạn sẽ vĩnh viễn không được sếp trọng dụng</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/chi-nho-1-meo-nho-nha-vo-dich-dien-thuyet-the-gioi-da-danh-bai-30-000-doi-thu-du-tung-that-bai-toi-4-lan-truoc-do-ai-cung-can-hoc-de-tu-tin-va-coi-mo-truoc-dam-dong.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-300x180.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-300x180.jpeg 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-450x270.jpeg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-80x80.jpeg 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/1422db1fd9-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">25</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>Chỉ nhờ 1 mẹo nhỏ, nhà vô địch diễn thuyết thế giới đã đánh bại 30.000 đối thủ dù từng thất bại tới 4 lần trước đó: Ai cũng cần học để tự tin và cởi mở trước đám đông</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/theo-nguoi-giau-nhat-the-gioi-jeff-bezos-chi-can-hoi-1-cau-nay-de-biet-ban-co-thong-minh-khong.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-300x180.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-300x180.jpeg 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-450x270.jpeg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-80x80.jpeg 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4e9354e3cf-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">25</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>Theo người giàu nhất thế giới Jeff Bezos, chỉ cần hỏi 1 câu này để biết bạn có thông minh không</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/bien-chet-dang-chet.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="145" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4a387aa2f1-300x145.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/4a387aa2f1-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">24</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>Biển Chết đang chết</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/tranh-chien-tranh-thuong-mai-nha-cung-ung-cua-apple-tai-trung-quoc-ruc-rich-chuyen-nha-may-sang-viet-nam.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-300x180.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-300x180.jpeg 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-450x270.jpeg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-80x80.jpeg 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/e5450c78bc-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">23</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>Tránh chiến tranh thương mại, nhà cung ứng của Apple tại Trung Quốc rục rịch chuyển nhà máy, sang Việt Nam?</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/ogc-tiep-tuc-phan-phao-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-khan-cap-cua-toa-an.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/timthumb.php?src=http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/images/macdinh.jpg&a=t&w=300&h=180&zc=1" class="reg-img wp-post-image" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/timthumb.php?src=http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/images/macdinh.jpg&a=t&w=80&h=80&zc=1" class="mob-img wp-post-image" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">22</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Câu chuyện kinh doanh</span> <h2>OGC tiếp tục “phản pháo” quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của tòa án</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/cau-chuyen-ve-chiec-banh-dong-tinh-dat-do-nhat-lich-su-nuoc-anh-cong-lam-banh-chi-48-usd-chi-phi-kien-tung-len-toi-hon-nua-trieu-usd.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-300x180.png" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-300x180.png 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-450x270.png 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-80x80.png" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-80x80.png 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/904eb2282b-150x150.png 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">21</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Câu chuyện kinh doanh</span> <h2>Câu chuyện về chiếc bánh “đồng tính” đắt đỏ nhất lịch sử nước Anh: Công làm bánh chỉ 48 USD, chi phí kiện tụng lên tới hơn nửa triệu USD</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/4-dia-diem-hap-dan-nhat-hanh-tinh-nhung-cam-tiet-con-nguoi-duoc-dat-chan-den.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-300x180.jpeg" class="reg-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-300x180.jpeg 300w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-450x270.jpeg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-80x80.jpeg" class="mob-img wp-post-image" alt="" srcset="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-80x80.jpeg 80w, http://cafedoanhnhan.com/wp-content/uploads/2018/10/6ab81bf683-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">20</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Công nghệ</span> <h2>4 địa điểm hấp dẫn nhất hành tinh nhưng cấm tiệt con người được đặt chân đến</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> <div class="feat-widget-wrap left relative"> <a href="http://cafedoanhnhan.com/chien-tranh-thuong-mai-co-the-kich-hoat-mot-cuoc-khung-hoang-kinh-te.html"> <div class="feat-widget-img left relative"> <img width="300" height="180" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/timthumb.php?src=http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/images/macdinh.jpg&a=t&w=300&h=180&zc=1" class="reg-img wp-post-image" /> <img width="80" height="80" src="http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/timthumb.php?src=http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/images/macdinh.jpg&a=t&w=80&h=80&zc=1" class="mob-img wp-post-image" /> <div class="feat-info-wrap"> <div class="feat-info-views"> <i class="fa fa-eye fa-2"></i> <span class="feat-info-text">19</span> </div><!--feat-info-views--> </div><!--feat-info-wrap--> </div><!--feat-widget-img--> <div class="feat-widget-text"> <span class="side-list-cat">Câu chuyện kinh doanh</span> <h2>Chiến tranh thương mại có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế?</h2> </div><!--feat-widget-text--> </a> </div><!--feat-widget-wrap--> </div><!--feat-widget-cont--> </div><!--side-pop-wrap--> </div><!--post-right-col--> </div><!--post-wrap-out1--> </div><!--post-main-wrap--> </div><!--body-main-cont--> </div><!--body-main-in--> </div><!--body-main-out--> <footer id="foot-wrap" class="left relative"> <div id="foot-top-wrap" class="left relative"> <div class="body-main-out relative"> <div class="body-main-in"> <div id="foot-widget-wrap" class="left relative"> <div id="text-2" class="foot-widget left relative widget_text"> <div class="textwidget"><a href="https://www.velisa.vn">Túi xách da</a> cao cấp, <a href="https://www.lazio.vn">Túi da nam</a> cao cấp thương hiệu Lazio Chuyên cung cấp sỉ lẻ <a href="http://khuonbanhgiare.com/">phin cà phê</a>, <a href="http://khuonbanhgiare.com/">thau nhôm</a>, <a href="http://khuonbanhgiare.com/">thau dĩa nhôm</a>, giá cả cạnh tranh nhất thị trường <a href="http://khannamanh.com/" target="_blank">Khăn khách sạn</a> Nam Anh là cơ sở chuyên cung cấp các sản phẩm Khăn bông cao cấp như: Khăn tắm,Khăn khách sạn, khăn mặt, khăn ăn </div> </div> <style type="text/css">p.ftxt a{color: #999} </style> <p class="ftxt" style="color:#999; text-align:center;line-height:24px;">MyPage là công ty <a href="https://www.mypage.vn/thiet-ke-web-gia-re.html">thiết kế web giá rẻ</a> uy tín. Chúng tôi <a href="https://www.mypage.vn">thiết kế web chuẩn SEO</a>, chuẩn di động. Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để <a href="https://www.mypage.vn/tinh-nang-va-bang-gia-mypage.html">thiết kế website trọn gói</a> như HTML5, CSS3, PHP, Asp.net. <a href="https://www.mypage.vn/thiet-ke-website-ban-hang-chuyen-nghiep.html">Thiết kế web bán hàng</a> đi kèm <a href="https://www.mypage.vn/dich-vu-seo-chuyen-nghiep.html">Dịch vụ SEO chuyên nghiệp</a>, <a href="https://www.mypage.vn" target="_blank">thiết kế web chuyên nghiệp</a> nhằm mang lại sự hiệu quả thực sự cho khách hàng. Mua <a href="https://www.lazio.vn/">túi xách da bò</a>, <a href="https://www.lazio.vn/dm/cap-da-cong-so">Cặp da công sở</a> giá tốt</p> </div><!--foot-widget-wrap--> </div><!--body-main-in--> </div><!--body-main-out--> </div><!--foot-top--> <div id="foot-bot-wrap" class="left relative"> <div class="body-main-out relative"> <div class="body-main-in"> <div id="foot-bot" class="left relative"> <div class="foot-menu relative"> <div class="menu-main-menu-container"><ul id="menu-main-menu-2" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-1867"><a href="http://cafedoanhnhan.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1869"><a href="http://cafedoanhnhan.com/category/doanh-nhan">Doanh nhân</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1870"><a href="http://cafedoanhnhan.com/category/cau-chuyen-kinh-doanh">Chuyện kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2657"><a href="http://cafedoanhnhan.com/category/khoi-nghiep">Khởi nghiệp</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1868"><a href="http://cafedoanhnhan.com/category/thi-truong">Thị trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-1871"><a href="http://cafedoanhnhan.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> </ul></div> </div><!--foot-menu--> <div class="foot-copy relative"> <p>Copyright © 2015 www.cafedoanhnhan.com. <a href="https://www.mypage.vn">Thiết kế web</a> : MYPAGE</p> </div><!--foot-copy--> </div><!--foot-bot--> </div><!--body-main-in--> </div><!--body-main-out--> </div><!--foot-bot--> </footer> </div><!--body-main-wrap--> </div><!--site-wrap--> </div><!--site--> <div class="fly-to-top back-to-top"> <i class="fa fa-angle-up fa-3"></i> <span class="to-top-text">Lên đầu</span> </div><!--fly-to-top--> <div class="fly-fade"> </div><!--fly-fade--> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function () { jQuery("#secondary, #sidebar, .sidebar, #primary").theiaStickySidebar({"containerSelector":"","additionalMarginTop":"","additionalMarginBottom":"","updateSidebarHeight":false,"minWidth":"0"}); }); </script> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { // Back to Top Button var duration = 500; $('.back-to-top').click(function(event) { event.preventDefault(); $('html, body').animate({scrollTop: 0}, duration); return false; }); // Main Menu Dropdown Toggle $('.menu-item-has-children a').click(function(event){ event.stopPropagation(); location.href = this.href; }); $('.menu-item-has-children').click(function(){ $(this).addClass('toggled'); if($('.menu-item-has-children').hasClass('toggled')) { $(this).children('ul').toggle(); $('.fly-nav-menu').getNiceScroll().resize(); } $(this).toggleClass('tog-minus'); return false; }); // Main Menu Scroll $(window).load(function(){ $('.fly-nav-menu').niceScroll({cursorcolor:"#888",cursorwidth: 7,cursorborder: 0,zindex:999999}); }); // Comments Toggle $(".comment-click-66206").on("click", function(){ $(".com-click-id-66206").show(); $(".disqus-thread-66206").show(); $(".com-but-66206").hide(); }); // Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); $(window).load(function() { // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); }); }); </script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-content/plugins/mvp-scoreboard/js/score-script.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-content/plugins/theia-sticky-sidebar/js/theia-sticky-sidebar.js?ver=1.2.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/js/scripts.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/js/jquery.infinitescroll.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-content/themes/flex-mag/js/autoloadpost.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://cafedoanhnhan.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8'></script> </body> </html>