Câu chuyện kinh doanh

Nguy cơ bị thâu tóm, Nhựa Bình Minh đặt lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng năm 2018

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2014

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 24/04/2014

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM

Nội dung họp: Sẽ thông báo cho các cổ đông tối thiểu trước ngày Đại hội 15 ngày.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu