Câu chuyện kinh doanh

NAF: Chuyển nhượng hơn 3,2 triệu cổ phần tại 2 công ty con cho 3 cá nhân

Công ty Cổ phần Nafoods Group tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 07/04/2017

Thời gian thực hiện : 08h30, ngày 28/04/2017

Địa điểm thực hiện : Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 đường Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu