Câu chuyện kinh doanh

KIDO và Tường An vào Top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2018

Đối với ngành thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn… những doanh nghiệp dẫn đầu gồm Masan, Acecook Việt Nam, Dầu thực vật Cái Lân, Ajinomoto Việt Nam, Dầu thực vật Tường An….Ở nhóm ngành thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn… hầu hết các công ty uy tín trong Top 10 đều có điểm tài chính cao.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu