Câu chuyện kinh doanh

Hóa chất Việt Trì sắp chi hơn 27 tỷ quyết toán cổ tức 2017

Căn cứ công văn số 204/CV-HCVT ngày 22/4/2009 của CTCP Hoá chất Việt Trì, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch chính thức cổ phiếu HVT tại Trung tâm GDCK Hà Nộinhư sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Hóa chất Việt Trì

– Trụ sở chính: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, T.p Việt Trì, TỉnhPhú Thọ

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mã chứng khoán: HVT

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 4.438.713 cổ phiếu

– Giá trị chứng khoán niêm yết: 44.387.130.000 đồng

– Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu ngày 8/5/2009

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu