Câu chuyện kinh doanh

Hậu thâu tóm Sabeco: Miễn nhiệm Chủ tịch Võ Thanh Hà, 3 người nước ngoài ứng cử vào Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – mã chứng khoán SAB) vừa công bố thông tin nội dung này trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chiều ngày 13/4.

Theo đó, ngày 12/4/2018, HĐQT Sabeco đã ban hành nghị quyết thông qua việc bổ sung nội dung lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018, miễn nhiệm thành viên HĐQT và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018.

Cụ thể, ngày 23/4 tới công ty trình đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện việc kiểm toán BCTC bán niên và năm 2018; soát xét BCTC hợp nhất của SAB theo chính sách của ThaiBev cho các giai đoạn bao gồm kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/3/3018, 30/6/2018, 31/12/2018 và 31/3/2019.

HĐQT cũng trình đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Sabeco. Hiện có 3 người nước ngoài tham gia ứng cử gồm ông Koh Poh Tiong (sinh năm 1946), quốc tịch Singapore, hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group; ông Tan Tiang Hing (sinh năm 1964), quốc tịch Malaysia, hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken; và ông Sunyaluck Chaikajornwat (sinh năm 1977), quốc tịch Thái Lan, làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu