Câu chuyện kinh doanh

Doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, PVC lỗ lũy kế hơn 3.200 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2015

Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời cổ đông

Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung họp:

+ Phê duyệt kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014;

+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu