Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ thuế bảo vệ môi trường gần… 500 tỷ đồng

Xếp sau có các doanh nghiệp như Công ty cổ phần hàng không Jestar Pacific Airlines với tiền nợ thuế là 325 tỷ đồng, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam nợ 228 tỷ đồng, Công ty May xây dựng Huy Hoàng nợ 143 tỷ đồng…

Theo ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, với những doanh nghiệp nợ thuế lớn như trên, đơn vị đã có những biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế như cưỡng chế thu hồi, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đội thuế, phân loại nợ thuế chính xác trên ứng dụng TMS.

Đối với các trường hợp nợ khó thu, nợ đang xử lý, tiền thuế đang chờ điều chỉnh, ông Lê Duy Minh cho rằng, các cơ quan thuế phải đảm bảo có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh theo đúng hướng dẫn.

“Định kỳ công bố trên phương tiện thông tin đại chúng những người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ kéo dài. Ngoài ra, để thu hồi nợ thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp cùng UBND các quận, huyện và sở ban ngành đôn đốc thu, cưỡng chế thuế đúng thủ tục”, ông Lê Duy Minh cho biết.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu