Câu chuyện kinh doanh

Đề xuất đánh thuế tài sản với nhà trên 700 triệu đồng, ô tô trên 1,5 tỷ đồng

Ngoài ra, Bộ cũng tính tới phương án 2 là không đánh thuế với các tài sản trên.

Trong trường hợp tính thuế, về giá tính thuế với các tài sản trên, dự thảo của Bộ Tài chính cho rằng, đối với tàu bay, du thuyền, ô tô mới, giá tính thuế là giá trị tài sản tại thời điểm tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định.

Đối với tài sản đã qua sử dụng, giá tính thuế được xác định bằng giá trị tài sản mới nhân với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thời gian sử dụng tài sản tại thời điểm tính thuế.

Với mức thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính nêu 2 phương án mức thuế là 0,3% và 0,4%. Ngoài ra, trong trường hợp cần áp dụng mức thuế suất cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Tuy nhiên, theo dự thảo, nếu đánh thuế với tài sản trên, một số đối tượng sẽ được miễn thuế là tàu bay, du thuyền, ô tô của các cơ quan Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, ô tô ngoại giao.

Theo đại diện Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hiện chỉ có 3 nước đánh thuế tài sản đối với động sản bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện (trong đó có ô tô, tàu bay, tàu thuyền).

Với Việt Nam, vị đại diện dẫn số liệu do Bộ Giao thông vận tải cung cấp, 100% số lượng tàu bay, du thuyền đăng ký trên toàn quốc thuộc sở hữu của tổ chức, không có tàu bay, du thuyền nào đăng ký thuộc sở hữu tư nhân.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu