Câu chuyện kinh doanh

Đạm Cà Mau: Ước lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 570 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (DCM) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2017

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 08/01/2018 đến ngày 18/01/2018

Địa điểm tổ chức: Lô D, Khu công nghiệp phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Nội dung họp:

+ Trích kinh phí bổ sung vào nguồn quỹ Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ năm 2017 tỷ lệ 10% lợi nhuận trước thuế năm 2017.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu