Câu chuyện kinh doanh

Credit Suisse AG giải ngân gói tín dụng 200 triệu USD cho Tập đoàn FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09/2016

Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: 15/9/2016 – 26/9/2016

Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Địa chỉ: Tầng 5, Khu Văn phòng Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung lấy ý kiến:

– Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;

– Sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu