Câu chuyện kinh doanh

CHP: Chuẩn bị chi 75 tỷ và phát hành 12,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2017

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017

Thời gian thực hiện : 08h00, ngày 20/04/2017

Địa điểm thực hiện : Khách sạn Xanh, Số 02 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Nội dung họp: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật .

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu