Câu chuyện kinh doanh

Bột gặt LIX doanh thu quý I/2018 đạt hơn 571 tỷ đồng

CTCP Bột gặt LIX (mã LIX) vừa công bố thông tin trên HoSE nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh quý I/2018 và kế hoạch kinh doanh quý II.

Theo đó, quý I/2018, LIX ghi nhận doanh thu 571,6 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch đề ra là 550 tỷ đồng và tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận trước thuế là 41 tỷ đồng, bằng 91% mục tiêu đề ra là 45 tỷ đồng, nhưng so với quý I/2017 vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng 17%.

Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu quý II/2018 là 570 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 53 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ mới công bố, công ty đặt kế hoạch doanh thu cả năm 2018 là 2.222 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 201 tỷ đồng.

Như vậy, hết quý I/2018, Bột gặt LIX đã đạt gần 26% doanh thu và hơn 20% lợi nhuận vạch ra cho cả năm 2018.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu