Câu chuyện kinh doanh

Bí ẩn 2.600 tỷ không thuộc về cổ đông KDC trong thương vụ Mondelez mua lại Kinh Đô

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Thời gian: 08h30, ngày 08/05/2010

Địa điểm: Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua sáp nhập CTCP Ki Do vào CTCP Kinh Đô;

Điều 9, Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua sáp nhập CTCP Kinh Đô Miền Bắc vào CTCP Kinh Đô.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu