Câu chuyện kinh doanh

Ảnh hưởng của siêu bão Maria, Vietnam Airlines phải hoãn hàng loạt chuyến bay đến Đài Loan

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017

Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 20/06/2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, Số 11 Đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Nội dung họp:

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận

– Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 216 và định hướng 2017

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 216 và định hướng 2017

– Phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu